برای اینکه بدونید سیستم شما زن هست یا مرد 

یه فایل نوت پد ایجاد کنید

کد زیر رو در نوت پد کپی کنید


CreateObject("SAPI.SpVoice").Speak"I love you"


فایل رو با فرمت vbs. ذخیره کنید ؛ مثل:


pcbaz.vbs


فایل vbs ایجاد شده رو باز کنید

اگه صدای مرد شنیدید، سیستم شما مرد و اگه صدای خانم شنیدید،سیستم شما خانم خواهد بود!

بانظرات خودتون ، به ما انرژی بدید!