هنگامی که در سایت های اینترنتی، ثبت نام میکنید و یا وارد حساب خود می شوید، رمزعبور شما نمایش داده نمی شود و معمولا با کاراکتر ستاره یا دایره نشان داده می شود

اما ممکن است که شما نیاز به دیدن این رمز داشته باشید؛ بخصوص اوقاتی که رمزعبوری طولانی برای خود انتخاب می کنید

افزونه Show/hide passwords این مشکل را برای کاربران مرورگر موزیلا رفع کرده