هنگامی که در سایت های اینترنتی، ثبت نام میکنید و یا وارد حساب خود می شوید، رمزعبور شما نمایش داده نمی شود و معمولا با کاراکتر ستاره یا دایره نشان داده می شود