برای اینکه بدونید سیستم شما زن هست یا مرد 

یه فایل نوت پد ایجاد کنید