مطمئنا شما هم وقتی به بعضی از سایت ها رفتید ، دیدین که حالت نمایش cursor یا همون مکان نمای موس شما تغییر کرده

امروز به آموزش این کار میپردازیم...